Cennik Drukuj

CENNIK:


 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2021 z dnia. 10.06.2021

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

42-274 Konopiska ul. Lipowa 3

Za świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych lub nie posiadających ważnego dokumentu ubezpieczenia, za świadczenia medyczne realizowane poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz orzeczenia i zaświadczenia lekarskie pobiera się opłaty w następującej wysokości:

LP.

NAZWA

CENA w zł

1.

Iniekcja domięśniowa lub podskórna

22

2.

Iniekcja dożylna

30

3.

Wlew dożylny

40

4.

Pomiar ciśnienia tętniczego

10

5.

Założenie opatrunku małego

30

6.

Założenie opatrunku dużego

50

7.

EKG

30

8.

Usunięcie szwów

30

9.

Bad. USG

80

10.

Bad. USG DOPPLER

150

11.

Porada lekarska

100

12.

Wizyta domowa

150

13.

Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie

60

II. ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

Zakład pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów w następującej wysokości :

LP.

NAZWA

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

1.

1 strona wyciągu lub odpisu

0,00 zł

5,00 zł

2.

1 strona kopii albo wydruku

0,00 zł

0,30 zł

3.

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

0,00 zł

1,50 zł

4.

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

0,00 zł