Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PRZETARGI
Ogłoszenie o zawarciu umowy PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

 

 

Konopiska, dn. 10.09.2010r.

SP/ZOZ/206/10

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Agata Świącik

tel. 034/328 – 20 – 07

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

Zakres rzeczowy zamówienia:

Zadanie nr I:

1.      Detektor tętna płodu

2.      KTG

3.      Ultrasonograf

Zadanie nr II:

1.      Fotel ginekologiczno – urologiczny

Zadanie nr III:

1.      Spirometr

2.      Aparat holterowski

 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

33 10 00 00 – 1 urządzenia medyczne

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zadanie nr 1

- Zadanie nr 2

- Zadanie nr 3 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferty najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium oceny ofert  - cena 100 %

 

Nazwa i adres wykonawcy:

ZADANIE I:

GEMED ELIAS SP. J. , ul. Stefana Batorego 19; 41 – 506 Chorzów

ZADANIE II,  III:

PW MARKU MEDICAL SP. J., ul. Kopernika 43; 42 – 200 Częstochowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Konopiska, dn. 03.09.2010r.

 

SP ZOZ/194 /10

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej Pzp, zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Zadanie I:

GEMED ELIAS SP. J. , ul. Stefana Batorego 19; 41 – 506 Chorzów

 

Zadanie II, III:

PW MARKU MEDICAL SP. J., ul. Kopernika 43; 42 – 200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są ofertami najkorzystniejszymi. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

       1

Margot Medical Sp. z o. o. , ul. Wąwozowa 18 lok. 154 – 155; 02 – 796 Warszawa

ZADANIE III: 87

2

Gemed Elias Sp. J. ul. Stefana Batorego 19; 41 – 506 Chorzów  

ZADANIE I: 100

3

PW Marku Medical Sp. J., ul. Kopernika 43; 42 – 200 Częstochowa  

     ZADANIE II, III: 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Pzp zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację niniejszej inwestycji może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

5.      Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.      wszyscy Wykonawcy

2.      strona internetowa Zamawiającego

3.      tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 
zapytania Oferenta 4 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 27.08.2010r.

 

SP ZOZ/190 /10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści urządzenie z głowicą do sterylizacji typu Fleisch z możliwością kalibracji za pomocą strzykawki kalibracyjnej?

Uzasadnienie: Codzienna kalibracyjna urządzenia jest standardem spirometrycznym i pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów. Przeprowadzenie kalibracji jest bardzo łatwe (może wykonać pielęgniarka) i szybkie (około 1 minuty). Oferowane urządzenie automatycznie mierzy temperaturę, ciśnienie i wilgotność otoczenia. Można również dokonywać pomiarów bez kalibracji urządzenia. Parametr wymagany przez zamawiającego będzie czynnikiem, który podniesie koszty eksploatacji urządzenia (patrz 10 jednorazowych wymiennych głowic).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umieszczone w SIWZ.

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska

 

 

 

 
zapytania Oferenta 3 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 26.08.2010r.

 

 

SP ZOZ/ 187/10

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg wyposażony w głowicę endowaginalną o kącie skanu 168 stopni? Tak mała różnica w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

 

Odp. Tak.

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska

 
Zapytania Oferenta 2 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 26.08.2010r.

 

SP ZOZ/186/10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pytania dot. zadania nr II:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści fotel o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, łatwej do czyszczenia i dezynfekcji, bez obudowy z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w regulację segmentu siedziska z przy użyciu mechanizmu zapadkowego oraz regulację segmentu oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza fotel wyposażony w regulację segmentu siedziska przy użyciu mechanizmu zapadkowego oraz regulację segmentu oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej.

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie -10/+70°?

Odp. Nie.

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w jeden segment oparcia pleców, bez oddzielnego segmentu głowy, o długości 800 mm?

Odp. Nie.

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w segment siedzenia o długości 470 mm?

Odp. Nie.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę ledową na giętkim ramieniu o długości 80 cm?

Odp. Tak, zamawiający dopuści lampę ledową na giętkim ramieniu o dł. 80 cm.

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2