Przetargi PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

SP zoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na: "Dostawa pięciu zestawów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach" - treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/19644


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/19644

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: „Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach” w związku z realizacją projektu pn.Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”  - treść zapytania wraz załącznikami dostępna pod adresem:  https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 


 

Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach- treść ogłoszenia dostępna pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147174

  

Dostawa ultrasonografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Informacja z otwarcia ofert dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

 


 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Hutkach

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne po adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393