Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

strona internetowa  :https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147174#infowyk

w sprawie :udzielenia zamówienia publicznego na „.Modernizację pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach” prowadzonego w procedurze konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.