Ogłoszenie o wyniku postepowania Drukuj
Przetargi - Przetargi

Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach”

do projektu pn:Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki

42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

89.052 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: ocena punktowa =100 punktów dla badanej oferty jest najwyższa, oferent przedstawił referencje z robót budowlanych o tożsamym charakterze jak i planowane w zadaniu

Umowa została zawarta w dniu 22.12.2018r.

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki 42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36