ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Drukuj
Przetargi - Przetargi

 

Konopiska 12 marzec 2012r.

SP ZOZ GOZ ogłasza przetarg  na wykonanie robót budowlanych  dla remontu bieżącego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Konopiskach .

Termin składania ofert 20 marzec 2019r

Strona internetowa z ogłoszeniem

https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393