zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Przetargi - Przetargi

Konopiska dn. 13.08.2019 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy:
Przedmiot zamówienia :dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z zapewnieniem  okresowego, rocznego przeglądu analizatorów wymienionych w postępowaniu
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18 lipca 2019 r. informuje ,ze najkorzystniejsza oferta została złożona przez:


lp    Nazwa oferenta i adres                   Cena brutto w złotych
1    WKM ,Kraków, ul.Brodowicza 11/2    25.599,70 zł