zapytaniaOfertnta1iodp. Drukuj
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 23.08.2010r.

 

SP ZOZ/184/10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Zadanie nr 3 Ultrasonograf

 

            Pyt. 1. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 2 letnią gwarancją w standardzie wyposażony w możliwość eksportu i importu danych w formatach: BMP, PNG, JPG, GIF, DCM, AVI, XVID, bez możliwości eksportu w formacie Raw Data? Format Raw Data jest stosowany w ultrasonografii tylko przez firmę GE. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

Odp. Zamawiający dopuści do przetargu każdy aparat, który spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

Pyt. 2. Czy zmawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 2-letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowicę conveks o zakresie częstotliwości pracy 2-5 MHz?

 

 Odp.  Zamawiający dopuści do przetargu każdy aparat, który spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

Pyt. 3. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, znacznie przewyższający parametrami wymagany aparat, z 2-letnią gwarancją w standardzie wyposażony w głowicę endowaginalną o zakresie częstotliwości 4-9 MHz i z kątem patrzenia 165°?

 

Odp. Zamawiający dopuści do przetargu każdy aparat, który spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

ODPOWIEDŹ DO POBRANIA

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska