Zapytania Oferenta 2 i odp. Drukuj
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 26.08.2010r.

 

SP ZOZ/186/10

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pytania dot. zadania nr II:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści fotel o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, łatwej do czyszczenia i dezynfekcji, bez obudowy z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w regulację segmentu siedziska z przy użyciu mechanizmu zapadkowego oraz regulację segmentu oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza fotel wyposażony w regulację segmentu siedziska przy użyciu mechanizmu zapadkowego oraz regulację segmentu oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej.

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie -10/+70°?

Odp. Nie.

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w jeden segment oparcia pleców, bez oddzielnego segmentu głowy, o długości 800 mm?

Odp. Nie.

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w segment siedzenia o długości 470 mm?

Odp. Nie.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę ledową na giętkim ramieniu o długości 80 cm?

Odp. Tak, zamawiający dopuści lampę ledową na giętkim ramieniu o dł. 80 cm.

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska