zapytania Oferenta 3 i odp. PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, 26.08.2010r.

 

 

SP ZOZ/ 187/10

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg wyposażony w głowicę endowaginalną o kącie skanu 168 stopni? Tak mała różnica w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

 

Odp. Tak.

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska