Ogłoszenie o zawarciu umowy Drukuj
Przetargi - Przetargi

 

 

 

 

Konopiska, dn. 10.09.2010r.

SP/ZOZ/206/10

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Lipowa 3

42 – 274 Konopiska

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Agata Świącik

tel. 034/328 – 20 – 07

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”

Zakres rzeczowy zamówienia:

Zadanie nr I:

1.      Detektor tętna płodu

2.      KTG

3.      Ultrasonograf

Zadanie nr II:

1.      Fotel ginekologiczno – urologiczny

Zadanie nr III:

1.      Spirometr

2.      Aparat holterowski

 

Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

33 10 00 00 – 1 urządzenia medyczne

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zadanie nr 1

- Zadanie nr 2

- Zadanie nr 3 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferty najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium oceny ofert  - cena 100 %

 

Nazwa i adres wykonawcy:

ZADANIE I:

GEMED ELIAS SP. J. , ul. Stefana Batorego 19; 41 – 506 Chorzów

ZADANIE II,  III:

PW MARKU MEDICAL SP. J., ul. Kopernika 43; 42 – 200 Częstochowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska