Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: REHABILITACJA
Rehabilitacja Drukuj

Gabinety: Fizykoterapii i kinezyterapii czynne są w dni powszednie w godzinach od 8 do 18. Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania od lekarza posiadającego umowę z NFZ. Obowiązki Kierownika gabinetu fizjoterapii pełni mgr fizjoterapii Agnieszka Frukacz,  zabiegi wykonują: magister fizjoterapii Mateusz Olejnik, technik fizjoterapii Jolanta Bator, magister fizjoterapii Wojciech Dali Maryoush


I KINEZYTERAPIA

- indywidualna praca z pacjentem - ćwiczenia specjalistyczne

- ćwiczenia czynne w odciążeniu, wspomagane, izometryczne, na przyrządach

 

II MASAŻ

- klasyczny - suchy

- limfatyczny - mechaniczny

 

III ELEKTROTERAPIA

- galwanizacja

- jonoforeza

- prądy diadynamiczne

- prądy TENS

- prądy interferencyjne

- prądy TREBERTA

- prądy KOTZA

- ultradźwięki miejscowe

- elektrostymulacja

IV IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE niskiej częstotliwości

 

V ŚWIATŁOLECZNICTWO

- laser (skaner + punktory)

- lampa Sollux

- lampa Bioptron

 

VI KRIOTERAPIA

- miejscowa (pary ciekłego azotu)

 

VII INHALACJE