Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: O NAS
PDF Drukuj Email

Drogi pacjencie!!!

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa

w poradni Lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w  w Konopiskach,  zalecane są porady lekarskie, pielęgniarskie i położnej udzielane telefonicznie czyli teleporady - pod numerami telefonów:

tel. stacjonarne:  34 32-82-007 wew. 21 lub 25

tel. komórkowe:   519 057 675, 519 057 704


w godzinach 8:00-18:00


Po uzyskaniu teleporady recepty wypisywane są dla pacjentów w formie elektronicznej, kod do recepty może być przesłany pacjentowi na sms-a, lub podany telefonicznie, zaopatrzenie ortopedyczne, również może być wypisane elektronicznie, zwolnienia lekarskie mogą być wypisane zaocznie, w razie konieczności również przesłane e-mailowo pod wskazany przez pacjenta adres.

Lekarz ustala w czasie teleporady, czy pacjent musi zgłosić się do poradni osobiście,

a wtedy pielęgniarka ustala godzinę zgłoszenia się do poradni.


Jeżeli jest taka konieczność przybycia do poradni,

zapoznaj się z obowiązującymi zasadami:

1. Do przychodni wpuszczamy pacjentów po 2 osoby (jedna jest u lekarza, jedna może przebywać na poczekalni)

2. W miarę możliwości prosimy aby pacjenci przychodzili do przychodni w swoich osobistych maseczkach

3. Przed wejściem pielęgniarka/laborantka zbiera wywiad segregacyjny z pacjentem, oraz  mierzy mu temperaturę

4. Przed wejściem na poczekalnię należy zdezynfekować ręce

5. Pozostali pacjenci oczekują na zewnątrz w bezpiecznej odległości 1-1,5m


Nie odwiedzajmy w tych trudnych dniach poradni lekarza POZ z błahych powodów, dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu.


Od dnia 17 marca  2020r. do odwołania nie będzie przyjęć lekarskich

w Poradni lekarza POZ w Hutkach

W poradni tej dyżur pełni tylko pielęgniarka w godz. 12:00-14:00 pod numerem tel. 34 32- 99-075. Pacjenci będą przyjmowani tylko w Poradni lekarza POZ w Konopiskach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z lekarzem.


Ograniczone zostają również świadczenia w pracowni fizjoterapii, oraz poradni rehabilitacyjnej. Personel przychodni skontaktuje się z pacjentami telefonicznie w celu uzgodnienia nowego terminu udzielanych świadczeń.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 34 32-82-937


W poradni położniczo-ginekologicznej, do odwołania, zostają ograniczone przyjęcia pacjentek.

Są przyjmowane tylko pacjentki ciężarne i przypadki pilne, po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych. Porady, podobnie jak w POZ są udzielane w formie teleporad i telekonsultacji. Tylko w sprawach koniecznych ustalona zostaje wizyta w poradni, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem ginekologiem. Porady profilaktyczne nie są realizowane, aż do odwołania.

Bliższe informacje w godzinach pracy poradni położniczo -ginekologicznej

pod nr tel. 34 32-82-007 wewn. 26 lub 28

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


 


 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzonym  Uchwałą Rady Gminy
w Konopiskach.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.01.2000 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
SP ZOZ GOZ w Konopiskach świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych, na podstawie umów zawartych z NFZ.

Historia, zadania

SPZOZ w Konopiskach został utworzony w 2000 roku w wyniku oddzielenia placówki w Konopiskach od ZOZ w Blachowni. Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska. Do zadań SPZOZ należą: udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, dermatologii, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych  oraz udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej.

POLITYKA JAKOŚCI SP ZOZ GOZ

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach jest świadczenie usług medycznych na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania, jak również umacniającym zaufanie i zadowolenie Pacjentów. Świadczenia udzielane są z zachowaniem wymagań określonych przez ustawy, rozporządzenia i powszechnie uznane normy etyczne.

Polityka Jakości zmierza do realizacji następujących celów strategicznych:

- utrzymanie zaufania, zadowolenia i satysfakcji pacjentów i ich rodzin,

- stworzenie atmosfery przyjaznej dla pacjenta,

- doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników GOZ,

- systematyczna modernizacja infrastruktury,

- dbałość o wizerunek instytucji i promocja na rynku usług medycznych.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz całego zespołu pracowników w celu zapewnienia pacjentom wysokiego poziomu świadczonych usług.
Wszystkich pracowników GOZ czynię odpowiedzialnymi za realizację wysokiej jakości usług medycznych w odniesieniu do ich stanowisk pracy.

Dyrektor SP ZOZ GOZ Anna Pogorzelska

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3,   KRS: 0000007493, NIP: 573 23 83 411, REGON: 151519713

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, lub drogą e-mailową pod adresem:

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.