Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: O NAS
PDF Drukuj Email

 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie

szczepionek przeciw grypie dla pacjentów 75+ w ramach POZ

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowana SARS-CoV-2, Minister Zdrowia mając na uwadze , że osoby powyżej 75 r.ż. znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia, udostępnia bezpłatnie szczepionki przeciw grypie w ramach POZ.

W związku z powyższym Minister Zdrowia wprowadza możliwość złożenia zamówienia na szczepionki przeciw grypie dla osób powyżej 75+ przez POZ za pośrednictwem portalu elektronicznego. Zamówienia te można składać od 23 do 27 listopada 2020r do g. 15:00.

Zebranie informacji i oszacowanie potrzeb na przedmiotowe szczepionki pozostaje w gestii POZ.

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek przeciw grypie,

Minister Zdrowia zastrzega możliwość częściowej realizacji zapotrzebowania.


W związku z powyższym komunikatem, który określa nam termin zgłoszenia zamówienia na szczepionki,

nasza poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Konopiskach prowadzi zapisy pacjentów w wieku 75+ zainteresowanych szczepieniem przeciw grypie.

Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać się do rejestracji w celu zapisania się

na szczepienie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 listopada do godziny 12:00

pod numerem telefonu 34 32-82-007 wewn. 21 lub 25

Po tym terminie nie będzie możliwości skorzystania ze szczepionki, ponieważ lista chętnych do szczepienia zostanie zamknięta i przesłana do Ministerstwa Zdrowia.

 

 

 

 

KOMUNIKAT!!!

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń na recepty z powtórkami leków

odbywa się codziennie w godzinach od 12:00-18:00

Okres oczekiwania na powtórki leków trwa w obecnej sytuacji 2-5 dni.


W godzinach od 8:00-12:00 telefonicznie przyjmujemy wyłącznie

zgłoszenia na teleporady i wizyty do lekarzy, pacjentów chorych!!!

Prosimy o zastosowanie się do komunikatu,

aby w godzinach dopołudniowych umożliwić pacjentom chorym dodzwonienie się do przychodni.

Dziękujemy - Personel Przychodni Gminnego Ośrodka zdrowia

Drogi pacjencie!!!


Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa

w poradni Lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w  w Konopiskach,  zalecane są porady lekarskie, pielęgniarskie i położnej udzielane telefonicznie czyli teleporady

Tylko w przypadkach uzasadnionych udzielane są osobiście w przychodni.

Na wizytę można zarejestrować się pod numerami telefonów:

tel. stacjonarne:  34 32-82-007, 34 32-82-016 wew. 21 lub 25

tel. komórkowe:   519 057 675, 519 057 704


w godzinach 8:00-18:00


INFORMACJA

o zamawianiu leków do powtórki i wniosków ortopedycznych!

Powtórne leki można zamówić w następujący sposób:

1) telefoniczne - dzwoniąc pod wskazane powyżej numery w godzinach popołudniowych

(najlepiej po godzinie 12:00, aby nie utrudniać kontaktu z poradnią pacjentom chorym, którzy muszą się w danym dniu zarejestrować do lekarza)

2) e-mailowo pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w wiadomości prosimy podać następujące dane:

  • imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia
  • numer telefonu komórkowego na który będzie wysyłany kod do recepty
  • nazwy leków, postać, gramatura, ilość opakowań lub informacja "powtórka leku z ostatniej wizyty"

3) wrzucając kartkę zez spisem leków do skrzynki zainstalowanej przed wejściem do poradni ogólnej.

Kartki prosimy wrzucać w godzinach 8:00-18:00.

Nie odpowiadamy za kartki i dane umieszczane na nich, wrzucane do skrzynki w godzinach 18:00 - 8:00, oraz w dni wolne od pracy.

Na kartce ze spisem leków prosimy podać następujące dane:

  • imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia
  • numer telefonu komórkowego na który będzie wysyłany kod do recepty
  • nazwy leków, postać, gramatura, ilość opakowań lub informacja "powtórka leku z ostatniej wizyty"


Czas oczekiwania na receptę to 2-5 dni., choć w miarę możliwości będą one wypisywane wcześniej.

Kod do recepty dostaniecie Państwo sms-em (tel. komórkowy), lub lub na podany przez Państwa adres e-mail.

Proszę pamiętać, że to lekarz ostatecznie decyduje o wypisaniu leku!

Równocześnie informujemy, że ze skutkiem natychmiastowym, nie można składać zamówienia na leki stałe podczas osobistej wizyty w przychodni.

 


Porady, w większości udzielane są w formie teleporad, ale w razie konieczności po uzgodnieniu z lekarzem, udzielane są również porady osobiście w przychodni lub w domu pacjenta. Recepty, skierowania do poradni specjalistycznych i do szpitala, wnioski  na zaopatrzenie ortopedyczne i zwolnienia lekarskie wystawiane są  w formie elektronicznej. Kod do e-recepty, e-skierowania i e-wniosków ortopedycznych są przekazywane po telefonicznym skontaktowaniu się z pacjentem, w  wyjątkowych sytuacjach mogą być przesłane sms-em, lub drogą e-mailową pod wskazany przez pacjenta adres.

Dokładne informacje uzyskasz od personelu rejestrującego do poradni.


Jeżeli istnieje konieczność przybycia do poradni osobiście,

zapoznaj się z obowiązującymi zasadami:

1. Do przychodni wpuszczamy pacjentów po 2-3 osoby (jedna jest u lekarza, dwie osoby mogą przebywać na poczekalni w zalecanej odległości)

2. W miarę możliwości prosimy aby pacjenci przychodzili do przychodni w swoich osobistych maseczkach

3. Przed wejściem pielęgniarka/laborantka zbiera wywiad segregacyjny z pacjentem

4. Przed wejściem na poczekalnię należy zdezynfekować ręce (można również założyć czyste-jednorazowe! rękawiczki)

5. Pozostali pacjenci oczekują na zewnątrz w bezpiecznej odległości 2m


Nie odwiedzajmy w tych trudnych dniach poradni lekarza POZ z błahych powodów, dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu.

 

Poradnia dziecięca w miarę możliwości  udziela świadczeń medycznych w zakresie

wizyt patronażowych noworodków i szczepień ochronnych dzieci.


Personel medyczny kontaktuje się z rodzicami telefonicznie i umawia na poradę w wyznaczonych godzinach. Szczepienia odbywają się tylko w godzinach porannych, tuż po otwarciu poradni, przed wizytami rodziców z dziećmi chorymi.

Z  dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba (bez objawów infekcji). Rodzic powinien posiadać maseczkę na usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Szczepienia odbywają się w ściśle wyznaczonym terminie. Należy odroczyć szczepienie jeśli w domu znajduje się osoba:

- z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, lub innymi objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem,

- na kwarantannie,

- poddana izolacji w warunkach domowych.

Bardzo prosimy o punktualność.


W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do zaleceń sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego,

oraz wskazówek personelu medycznego.


Informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) poniżej:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/


Przyjęcia w  pracowni fizjoterapii, oraz poradni rehabilitacyjna odbywają się według harmonogramów. Personel kontaktuje się z pacjentami telefonicznie w celu uzgodnienia terminu udzielenia świadczeń, z zachowaniem terminów w kolejkach oczekujących.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 34 32-82-937


W poradni położniczo-ginekologicznej,

Przyjęcia pacjentek odbywają się według ustalonych wcześniej terminów..
Podobnie jak w POZ, są także udzielane porady w formie teleporad.

Aby dostosować wymogi do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, przyjęcia pacjentek w poradni odbywają się w wyznaczonych godzinach i są rozłożone w czasie.

Prosimy aby pacjentki zgłaszały się na wizyty w wyznaczonych przez personel godzinach.

Bliższe informacje udzielane są podczas rejestracji, w  poradni położniczo - ginekologicznej

pod nr tel. 34 32-82-007 wewn. 26

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


 Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzonym  Uchwałą Rady Gminy
w Konopiskach.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.01.2000 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
SP ZOZ GOZ w Konopiskach świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych, na podstawie umów zawartych z NFZ.

Historia, zadania

SPZOZ w Konopiskach został utworzony w 2000 roku w wyniku oddzielenia placówki w Konopiskach od ZOZ w Blachowni. Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska. Do zadań SPZOZ należą: udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, dermatologii, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych  oraz udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej.

POLITYKA JAKOŚCI SP ZOZ GOZ

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach jest świadczenie usług medycznych na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania, jak również umacniającym zaufanie i zadowolenie Pacjentów. Świadczenia udzielane są z zachowaniem wymagań określonych przez ustawy, rozporządzenia i powszechnie uznane normy etyczne.

Polityka Jakości zmierza do realizacji następujących celów strategicznych:

- utrzymanie zaufania, zadowolenia i satysfakcji pacjentów i ich rodzin,

- stworzenie atmosfery przyjaznej dla pacjenta,

- doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników GOZ,

- systematyczna modernizacja infrastruktury,

- dbałość o wizerunek instytucji i promocja na rynku usług medycznych.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz całego zespołu pracowników w celu zapewnienia pacjentom wysokiego poziomu świadczonych usług.
Wszystkich pracowników GOZ czynię odpowiedzialnymi za realizację wysokiej jakości usług medycznych w odniesieniu do ich stanowisk pracy.

Dyrektor SP ZOZ GOZ Anna Pogorzelska

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3,   KRS: 0000007493, NIP: 573 23 83 411, REGON: 151519713

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, lub drogą e-mailową pod adresem:

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.