Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: SKARGI I ZAŻALENIA
SKARGI I ZAŻALENIA PDF Drukuj Email


Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia skargi na działalność zoz-u.

Skargę można złożyć do:

Dyrektora SP ZOZ GOZ - lek.med Anny Pogorzelskiej, osobiście lub w formie pisemnej, do organu założycielskiego - Rady Gminy Konopiska, do Rzecznika Praw Pacjenta przy śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Katowicach, do Rzecznika Praw pacjenta przy Ministrze Zdrowia

 

Biuro Działu Skarg i Wniosków
Śląskiego OW NFZ
 

bezpośrednio - w siedzibie ul. Jankego 15A  od poniedziałku do piątku w godź. od 8.00 do 16.00

 

drogą elektroniczną w ramach Elektronicznej Platformy Usług  Administracji publicznej (ePUAP)

 

telefonicznie - ul. gen. Jankego 15a   lub  ul. Kossutha 13,    40-615 Katowice  tel. 32/ 735 05 13,  735 05 45 

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat: tel.(22) 532 - 82 - 50, fax.: (22) 532 - 82 - 30

Biuro czynne: Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
800 - 190 – 590