Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PORADNIA DLA DZIECI ::: PUNKT SZCZEPIEŃ
Punkt szczepień PDF Drukuj Email

-  szczepienia realizowane w godzinach przyjęć po telefonicznym uzgodnieniu

 

magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa internistycznego - Joanna Debudaj

magister pielęgniarstwa -  Mariola Kukuła

magister pielęgniarstwa -  Iwona Tomżyńska

pielęgniarka dyplomowana - Bożena Badora

licencjat pielęgniarstwa -  Gabriela Ciuk

 

 

Dzieci do szczepień obowiązkowych wg Kalendarza szczepień na rok 2023:

2018 rok urodzenia - błonica, tężec krztusiec, polio + odra, świnka, różyczka

2014 rok urodzenia - odra, świnka, różyczka

2010 rok urodzenia - błonica, tężec, krztusiec

2005 rok urodzenia - błonica, tężec

Bezpłatne szczepienie p/ospie wietrznej dla dzieci uczęszczających do żłobków po okazaniu zaświadczenia.

Kontakt w sprawie szczepień:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, nr tel. 34 3282-016