Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: KARTA PRAW PACJENTA
KARTA PRAW PACJENTA PDF Drukuj Email

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019 poz.1127 z późn. zm.)

 

Karta Praw Pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: https:

https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta

 

w zakładce: https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta