Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: KARTA PRAW PACJENTA
KARTA PRAW PACJENTA PDF Drukuj Email

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016 poz.186 z późn. zm.)

 

Karta Praw Pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (link poniżej):

http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/akty_prawne/ustawa06112008-pr.p.2013.pdf

 

Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw pacjenta przypomina".

O prawach pacjenta informują spoty internetowe zamieszczone na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/