Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: KARTA PRAW PACJENTA
KARTA PRAW PACJENTA PDF Drukuj Email

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019 poz.1127 z późn. zm.)

 

Karta Praw Pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.rpp.gov.pl/

w zakładce: Strona główna : Dla pacjenta :Prawa pacjenta