Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: PRZETARGI
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3UE/2018

dostawa sprzętu medycznego z dnia 08.01.2019r.

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu: ”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPLS.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”

I.Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ul.Lipowa 3, 42-274 Konopiska

tel.34/328-20-07

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu:”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”, nr UDA-RPLS.10.01.00-24-0592-/17-00 w ramach RPO woj śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X ” Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 ”Infrastruktura ochrony zdrowia”

 

OFERTY DO DNIA 22 STYCZNIA 2019R

 

LINK DO STRONY  załącznikami :

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159138#

 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

 

Konopiska, dn. 27.12.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

Wykonanie tablicy informacyjnej /pamiątkowej oraz tabliczek do oznakowania wyposażenia-25 szt.

na potrzeby promocji projektu pn: .”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020

w nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 2/EFRR/2018 z dnia 27.12.2018r.

informuję, że najkorzystniejsza oferta złożona została przez:

 

FHU Vera-Via Urszula Matusiak

Częstochowa, ul.Tartakowa 23/29

Cena brutto:250,92 zł

 
Ogłoszenie o wyniku postepowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach”

do projektu pn:Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych i zakupu sprzętu medycznego

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki

42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

89.052 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: ocena punktowa =100 punktów dla badanej oferty jest najwyższa, oferent przedstawił referencje z robót budowlanych o tożsamym charakterze jak i planowane w zadaniu

Umowa została zawarta w dniu 22.12.2018r.

 

PHU Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki 42-200 Częstochowa ul.G.Bacewicz 7/36

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

strona internetowa  :https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147174#infowyk

w sprawie :udzielenia zamówienia publicznego na „.Modernizację pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach” prowadzonego w procedurze konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020

 

 
Przetargi PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

 

Zapytanie ofertowe na: "Dostawa pięciu zestawów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach" - treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/19644


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/19644

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: „Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach” w związku z realizacją projektu pn.Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w wyniku przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych i zakupu sprzętu medycznego”  - treść zapytania wraz załącznikami dostępna pod adresem:  https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 


 

Modernizacja pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach- treść ogłoszenia dostępna pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1147174

  

Dostawa ultrasonografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Informacja z otwarcia ofert dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

 


 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Hutkach

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne po adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393

 

Secyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozkonopiska/2393


 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3