Informacje PDF Drukuj Email

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach od kwietnia 2015roku  realizuje projekt PFRON-u  pt. 

„ Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B. 
 

Projekt obejmuje zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ GOZ w Konopiskach w celu niwelacji barier w poruszaniu i komunikowaniu się osób niepełnosprawnych; umożliwienie pacjentom swobodnego i samodzielnego dostępu do opieki zdrowotnej oraz stworzenie im możliwości rehabilitacji społecznej, mającej na celu przywracanie możliwości normalnego sposobu życia.
 
Całkowity koszt realizacji projektu to 190 279,01 złotych, kwota dofinansowania PFRON-u to 66 002,11 złotych
co stanowi 60% (2/3 całkowitych kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu).

 

 Znalezione obrazy dla zapytania logo PFRON

 

 

 Na przełomie 2012/2013r. odbył się kolejny etap remontu, który objął poradnię ginekologiczno - położniczą oraz laboratorium. W jego ramach wyremontowano poczekalnię, gabinet ginekologiczny, korytarz, dwa pomieszczenia laboratorium, WC - wykonano gipsowanie, malowanie ścian i lamperii, wymieniono płytki ścienne w laboratorium, umywalki, baterie umywalkowe, kontakty, klamki. Odświeżono także wszystkie pomieszczenia w poradni rehabilitacyjnej (malowanie ścian, lamperii). Remont przeprowadzony został ze środków własnych Ośrodka.

W dniach 14.06. - 15.09.2011r. w SP ZOZ w Konopiskach przeprowadzono drugi etap modernizacji pomieszczeń. Remont objął poradnię ogólną, gdzie wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, teleinformatyczną, wykonano gładź gipsową na ścianach, sufitach, położono pasadzkę, płytki, wykonano prace malarskie, wyremontowano WC, wymieniono drzwi, zakupiono nowe meble. Remont przeprowadzony został ze środków własnych Ośrodka.

Ośrodek Zdrowia korzystał także z funduszy unijnych:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Projekt "Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ GOZ w Konopiskach" realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt obejmował modernizację pomieszczeń zakładu oraz zakup sprzętu nedycznego.

Za kwotę 162.049,67 zł wyremontowano:

  • pomieszczenia na potrzeby poradni rehabilitacyjnej,
  • poradnię dla dzieci,
  • rejestrację dla pacjentów (dla dorosłych oraz dla dzieci).

Zakupiono także sprzęt medyczny za łączną kwotę 457.953,75 zł, w tym:

  • rehabilitacyjny, m. inn. stoły do masażu, urządzenia do ćwiczeń kończyn, aparaty: do laseroterapii, elektroterapii, krioterapii, bieżnię treningową (razem 51 sztuk za kwotę 151.300,54 zł),
  • laboratoryjny za kwotę 79.608,00 zł (automatyczny analizator hematologiczny, koagulometr z pipetą automatyczną, automatyczny analizator biochemiczny, czytnik pasków moczu),
  • oraz za kwotę 227.045,21 zł ultrasonograf, sprzęt położniczo - ginekologiczny (fotel ginekologiczny, KTG, detektor tętna płodu), spirometr, holter.

Ponadto w projekcie ujęte zostały także koszty: obsługi i promocji projektu, koszty związane z przygotowaniem planów, rysunków, kosztorysów na potrzeby remontu oraz koszty nadzoru budowlanego, a także koszty obowiązkowych odbiorów technicznych wyremontowanych pomieszczeń (Sanepid, Spółdzielnia Kominiarzy, sprawdzenia elektryczne).

Całkowita wartość projektu wynosi 668.676,95 zł, a kwota dofinansowania 567.635,25 zł.

Pierwszy wydatek w ramach projektu poniesiony został 14 sierpnia 2007r., rzeczowe zakończenie projektu odbyło się 28 października 2010, ostatnia transza dofinansowania została wypłacona przez Instytucję Zarządzającą dnia 23 marca 2012r.

 

ZPORR

W latach 2004 - 2005 Ośrodek Zdrowia otrzymał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizując projekt pn. "Wyposażenie w sprzęt medyczny i komputerowy SP ZOZ GOZ w Konopiskach". W pierwszej połowie 2005r. zakupiono aparat USG i EKG za kwotę 76.764,00 zł. W drugiej połowie 2005r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 18.627,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 95.391,00 zł, a kwota dofinansowania z programu ZPORR 71.543,25 zł.