Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: GDZIE SIĘ BADAĆ
INFORMACJE DLA PACJENTA PDF Drukuj Email

Transport Sanitarny Chorego (na zlecenie lekarza)


Częstochowa, ul. Kilińskiego 10

transport chorego zgłaszamy od godziny 800 - 1800 pod numerami tel.:

34 37-85-120

34 37-85-233

34 37-86-121

 

 

Rejestracja pacjentów do przychodni  G.O.Z.w Konopiskach odbywa się na podstawie zgłoszenia:

- osobistego

- telefonicznego

- za pośrednictwem osoby trzeciej

 

Poza kolejnością przyjmowani są:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  • Kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U.z 2014 r. poz.1206)
  • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Weterani poszkodowani , w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państw
  • osoby powyżej 80 roku życia
  • świadczeniobiorcom, którzy znajdują się w stanie nagłym (decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz)

 

Badania zlecone przez naszych lekarzy wykonywane są w zależniości od rodzaju badań w nast. miejscach:

Badania laboratoryjne - Laboratorium SP ZOZ GOZ w Konopiskach od poniedziałku do piątku

Badanie EKG - gabinet zabiegowy w Ośrodku Zdrowia w Konopiskach

Badania USG - Gabinet SP ZOZ GOZ w Konopiskach (zapisy w rejestracji)

Badania RTG - NZOZ - Gabinet RTG Zaręba ul. Kościuszki 9a w Częstochowie, tel. 34 374 06 74

 

OPIEKA CAŁODOBOWA

 

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego,

oraz (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy)

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

w następujących najbliższych zakładach:

 

1) Szpital im.Rudolfa Weigla w Blachowni , Scanmed SA, ul. Sosnowa 16,  tel.  785 057 973,  664 779 849.

2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, Częstochowa ul. PCK 7,

tel. 34/325 74, 607 929 022,  605 497 117,  609 348 811.

3) Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa, ul. Mirowska 15, tel. 34/ 370 21 57

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

- porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych,

- w przypadkach medycznie uzasadnionych porada lekarska w domu pacjenta,

- porada lekarska udzielona telefonicznie,

- usługi pielęgniarskie ambulatoryjne, w przypadkach medycznie uzasadnionych także w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej -