Samodzielny Publiczny ZOZ GOZ KONOPISKA ::: GDZIE SIĘ BADAĆ
INFORMACJE DLA PACJENTA PDF Drukuj Email

Transport Sanitarny Chorego (na zlecenie lekarza)


Częstochowa, ul. Kilińskiego 10

transport chorego zgłaszamy od godziny 800 - 1800 pod numerami tel.:

34 37-85-120

34 37-85-233

34 37-86-121

 

 

Rejestracja pacjentów do przychodni  G.O.Z.w Konopiskach odbywa się na podstawie zgłoszenia:

- osobistego

- telefonicznego

- za pośrednictwem osoby trzeciej

 

Poza kolejnością przyjmowani są:

Ø Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Ø Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

Ø Inwalidzi wojenni i wojskowi

Ø Kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U.z 2014 r. poz.1206)

Ø Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Ø Weterani poszkodowani , w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Ø osoby powyżej 80 roku życia

Ø świadczeniobiorcom, którzy znajdują się w stanie nagłym (decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz)

 

Badania zlecone przez naszych lekarzy wykonywane są w zależniości od rodzaju badań w nast. miejscach:

Badania laboratoryjne - Laboratorium SP ZOZ GOZ w Konopiskach od poniedziałku do piątku

Badanie EKG - gabinet zabiegowy w Ośrodku Zdrowia w Konopiskach

Badania USG - Gabinet SP ZOZ GOZ w Konopiskach (zapisy w rejestracji)

Badania RTG - NZOZ - Gabinet RTG Zaręba ul. Kościuszki 9a w Częstochowie, tel. 34 374 06 74

 

OPIEKA CAŁODOBOWA

od dnia 01.10.2017r.:

 

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego,

oraz (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy)

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

w następujących najbliższych zakładach:

 

1) P.G.M. Sp. z o.o. Szpital w Blachowni, ul. Sosnowa 16,  tel. 34 785 057 973,  664 779 849.

2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, Częstochowa ul. PCK 7,

tel. 34 325 74, 607, 929 022,  605 497 117,  609 348 811.

3) Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa, ul. Mirowska 15, tel. 34 370 21 57

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

- porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych,

- w przypadkach medycznie uzasadnionych porada lekarska w domu pacjenta,

- porada lekarska udzielona telefonicznie,

- usługi pielęgniarskie ambulatoryjne, w przypadkach medycznie uzasadnionych także w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostepne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej -